acheviñ

Termenadur : kas un dra bennak da benn

⯆ Muioc'h a yezhoù (2)

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
- - - -
Anv-gwan verb : achevet
Stumm ober : bezañ oc'h acheviñ
Stumm "en ur" : en ur acheviñ

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. achevan U2. achevez U3. achev L1. achevomp L2. achevit L3. achevont D. achever
 • U1.
  achevan
 • U2.
  achevez
 • U3.
  achev
 • L1.
  achevomp
 • L2.
  achevit
 • L3.
  achevont
 • D.
  achever

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. acheven U2. acheves U3. acheve L1. achevemp L2. achevec'h L3. achevent D. acheved
 • U1.
  acheven
 • U2.
  acheves
 • U3.
  acheve
 • L1.
  achevemp
 • L2.
  achevec'h
 • L3.
  achevent
 • D.
  acheved

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. achevis pe achevjon U2. achevjout U3. achevas L1. achevjomp L2. achevjoc'h L3. achevjont D. achevjod
 • U1.
  achevis
  pe
  achevjon
 • U2.
  achevjout
 • U3.
  achevas
 • L1.
  achevjomp
 • L2.
  achevjoc'h
 • L3.
  achevjont
 • D.
  achevjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. achevin U2. achevi U3. achevo L1. achevimp L2. achevot pe achevoc'h L3. achevint D. achevor
 • U1.
  achevin
 • U2.
  achevi
 • U3.
  achevo
 • L1.
  achevimp
 • L2.
  achevot
  pe
  achevoc'h
 • L3.
  achevint
 • D.
  achevor
  Amzer da zont U1. achevin U2. achevi U3. achevo L1. achevfomp L2. achevfet L3. achevfont D. achevfer
 • U1.
  achevin
 • U2.
  achevi
 • U3.
  achevo
 • L1.
  achevfomp
 • L2.
  achevfet
 • L3.
  achevfont
 • D.
  achevfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. achevfen U2. achevfes U3. achevfe L1. achevfemp L2. achevfec'h L3. achevfent D. achevfed
 • U1.
  achevfen
 • U2.
  achevfes
 • U3.
  achevfe
 • L1.
  achevfemp
 • L2.
  achevfec'h
 • L3.
  achevfent
 • D.
  achevfed
  Gallus U1. achevhen U2. achevhes U3. achevhe L1. achevhemp L2. achevhec'h L3. achevhent D. achevhed
 • U1.
  achevhen
 • U2.
  achevhes
 • U3.
  achevhe
 • L1.
  achevhemp
 • L2.
  achevhec'h
 • L3.
  achevhent
 • D.
  achevhed
  Gallus U1. achevehen pe achevahen U2. achevehes pe achevahes U3. achevehe pe achevahe L1. achevehemp pe achevahemp L2. achevehec'h pe achevahec'h L3. achevehent pe achevahent D. achevehed pe achevahed
 • U1.
  achevehen
  pe
  achevahen
 • U2.
  achevehes
  pe
  achevahes
 • U3.
  achevehe
  pe
  achevahe
 • L1.
  achevehemp
  pe
  achevahemp
 • L2.
  achevehec'h
  pe
  achevahec'h
 • L3.
  achevehent
  pe
  achevahent
 • D.
  achevehed
  pe
  achevahed
  Gallus U1. achevhen U2. achevhes U3. achevhe L1. achevhemp L2. achevhec'h L3. achevhent D. achevhed
 • U1.
  achevhen
 • U2.
  achevhes
 • U3.
  achevhe
 • L1.
  achevhemp
 • L2.
  achevhec'h
 • L3.
  achevhent
 • D.
  achevhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. achevjen U2. achevjes U3. achevje L1. achevjemp L2. achevjec'h L3. achevjent D. achevjed
 • U1.
  achevjen
 • U2.
  achevjes
 • U3.
  achevje
 • L1.
  achevjemp
 • L2.
  achevjec'h
 • L3.
  achevjent
 • D.
  achevjed
  Dic'hallus U1. achevzen U2. achevzes U3. achevze L1. achevzemp L2. achevzec'h L3. achevzent D. achevzed
 • U1.
  achevzen
 • U2.
  achevzes
 • U3.
  achevze
 • L1.
  achevzemp
 • L2.
  achevzec'h
 • L3.
  achevzent
 • D.
  achevzed
  Dic'hallus U1. achevezen pe achevazen U2. achevezes pe achevazes U3. acheveze pe achevaze L1. achevezemp pe achevazemp L2. achevezec'h pe achevazec'h L3. achevezent pe achevazent D. achevezed pe achevazed
 • U1.
  achevezen
  pe
  achevazen
 • U2.
  achevezes
  pe
  achevazes
 • U3.
  acheveze
  pe
  achevaze
 • L1.
  achevezemp
  pe
  achevazemp
 • L2.
  achevezec'h
  pe
  achevazec'h
 • L3.
  achevezent
  pe
  achevazent
 • D.
  achevezed
  pe
  achevazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. achev U3. achevet L1. achevomp L2. achevit L3. achevent D.
 • U1.
 • U2.
  achev
 • U3.
  achevet
 • L1.
  achevomp
 • L2.
  achevit
 • L3.
  achevent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. n'achev ket
 • U3. n'achevet ket
 • L1. n'achevomp ket
 • L2. n'achevit ket
 • L3. n'achevent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. n'achev ket U3. n'achevet ket L1. n'achevomp ket L2. n'achevit ket L3. n'achevent ket D.
^