adc'hwezhañ

Termenadur : enaouiñ en-dro (diwar-benn an tan)

⯆ Muioc'h a yezhoù (2)

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
- - - -
Anv-gwan verb : adc'hwezhet
Stumm ober : bezañ oc'h adc'hwezhañ
Stumm "en ur" : en ur adc'hwezhañ

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. adc'hwezhan U2. adc'hwezhez U3. adc'hwezh L1. adc'hwezhomp L2. adc'hwezhit L3. adc'hwezhont D. adc'hwezher
 • U1.
  adc'hwezhan
 • U2.
  adc'hwezhez
 • U3.
  adc'hwezh
 • L1.
  adc'hwezhomp
 • L2.
  adc'hwezhit
 • L3.
  adc'hwezhont
 • D.
  adc'hwezher

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. adc'hwezhen U2. adc'hwezhes U3. adc'hwezhe L1. adc'hwezhemp L2. adc'hwezhec'h L3. adc'hwezhent D. adc'hwezhed
 • U1.
  adc'hwezhen
 • U2.
  adc'hwezhes
 • U3.
  adc'hwezhe
 • L1.
  adc'hwezhemp
 • L2.
  adc'hwezhec'h
 • L3.
  adc'hwezhent
 • D.
  adc'hwezhed

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. adc'hwezhis pe adc'hwezhjon U2. adc'hwezhjout U3. adc'hwezhas L1. adc'hwezhjomp L2. adc'hwezhjoc'h L3. adc'hwezhjont D. adc'hwezhjod
 • U1.
  adc'hwezhis
  pe
  adc'hwezhjon
 • U2.
  adc'hwezhjout
 • U3.
  adc'hwezhas
 • L1.
  adc'hwezhjomp
 • L2.
  adc'hwezhjoc'h
 • L3.
  adc'hwezhjont
 • D.
  adc'hwezhjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. adc'hwezhin U2. adc'hwezhi U3. adc'hwezho L1. adc'hwezhimp L2. adc'hwezhot pe adc'hwezhoc'h L3. adc'hwezhint D. adc'hwezhor
 • U1.
  adc'hwezhin
 • U2.
  adc'hwezhi
 • U3.
  adc'hwezho
 • L1.
  adc'hwezhimp
 • L2.
  adc'hwezhot
  pe
  adc'hwezhoc'h
 • L3.
  adc'hwezhint
 • D.
  adc'hwezhor
  Amzer da zont U1. adc'hwezhin U2. adc'hwezhi U3. adc'hwezho L1. adc'hwezhfomp L2. adc'hwezhfet L3. adc'hwezhfont D. adc'hwezhfer
 • U1.
  adc'hwezhin
 • U2.
  adc'hwezhi
 • U3.
  adc'hwezho
 • L1.
  adc'hwezhfomp
 • L2.
  adc'hwezhfet
 • L3.
  adc'hwezhfont
 • D.
  adc'hwezhfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. adc'hwezhfen U2. adc'hwezhfes U3. adc'hwezhfe L1. adc'hwezhfemp L2. adc'hwezhfec'h L3. adc'hwezhfent D. adc'hwezhfed
 • U1.
  adc'hwezhfen
 • U2.
  adc'hwezhfes
 • U3.
  adc'hwezhfe
 • L1.
  adc'hwezhfemp
 • L2.
  adc'hwezhfec'h
 • L3.
  adc'hwezhfent
 • D.
  adc'hwezhfed
  Gallus U1. adc'hwezhhen U2. adc'hwezhhes U3. adc'hwezhhe L1. adc'hwezhhemp L2. adc'hwezhhec'h L3. adc'hwezhhent D. adc'hwezhhed
 • U1.
  adc'hwezhhen
 • U2.
  adc'hwezhhes
 • U3.
  adc'hwezhhe
 • L1.
  adc'hwezhhemp
 • L2.
  adc'hwezhhec'h
 • L3.
  adc'hwezhhent
 • D.
  adc'hwezhhed
  Gallus U1. adc'hwezhehen pe adc'hwezhahen U2. adc'hwezhehes pe adc'hwezhahes U3. adc'hwezhehe pe adc'hwezhahe L1. adc'hwezhehemp pe adc'hwezhahemp L2. adc'hwezhehec'h pe adc'hwezhahec'h L3. adc'hwezhehent pe adc'hwezhahent D. adc'hwezhehed pe adc'hwezhahed
 • U1.
  adc'hwezhehen
  pe
  adc'hwezhahen
 • U2.
  adc'hwezhehes
  pe
  adc'hwezhahes
 • U3.
  adc'hwezhehe
  pe
  adc'hwezhahe
 • L1.
  adc'hwezhehemp
  pe
  adc'hwezhahemp
 • L2.
  adc'hwezhehec'h
  pe
  adc'hwezhahec'h
 • L3.
  adc'hwezhehent
  pe
  adc'hwezhahent
 • D.
  adc'hwezhehed
  pe
  adc'hwezhahed
  Gallus U1. adc'hwezhhen U2. adc'hwezhhes U3. adc'hwezhhe L1. adc'hwezhhemp L2. adc'hwezhhec'h L3. adc'hwezhhent D. adc'hwezhhed
 • U1.
  adc'hwezhhen
 • U2.
  adc'hwezhhes
 • U3.
  adc'hwezhhe
 • L1.
  adc'hwezhhemp
 • L2.
  adc'hwezhhec'h
 • L3.
  adc'hwezhhent
 • D.
  adc'hwezhhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. adc'hwezhjen U2. adc'hwezhjes U3. adc'hwezhje L1. adc'hwezhjemp L2. adc'hwezhjec'h L3. adc'hwezhjent D. adc'hwezhjed
 • U1.
  adc'hwezhjen
 • U2.
  adc'hwezhjes
 • U3.
  adc'hwezhje
 • L1.
  adc'hwezhjemp
 • L2.
  adc'hwezhjec'h
 • L3.
  adc'hwezhjent
 • D.
  adc'hwezhjed
  Dic'hallus U1. adc'hwezhzen U2. adc'hwezhzes U3. adc'hwezhze L1. adc'hwezhzemp L2. adc'hwezhzec'h L3. adc'hwezhzent D. adc'hwezhzed
 • U1.
  adc'hwezhzen
 • U2.
  adc'hwezhzes
 • U3.
  adc'hwezhze
 • L1.
  adc'hwezhzemp
 • L2.
  adc'hwezhzec'h
 • L3.
  adc'hwezhzent
 • D.
  adc'hwezhzed
  Dic'hallus U1. adc'hwezhezen pe adc'hwezhazen U2. adc'hwezhezes pe adc'hwezhazes U3. adc'hwezheze pe adc'hwezhaze L1. adc'hwezhezemp pe adc'hwezhazemp L2. adc'hwezhezec'h pe adc'hwezhazec'h L3. adc'hwezhezent pe adc'hwezhazent D. adc'hwezhezed pe adc'hwezhazed
 • U1.
  adc'hwezhezen
  pe
  adc'hwezhazen
 • U2.
  adc'hwezhezes
  pe
  adc'hwezhazes
 • U3.
  adc'hwezheze
  pe
  adc'hwezhaze
 • L1.
  adc'hwezhezemp
  pe
  adc'hwezhazemp
 • L2.
  adc'hwezhezec'h
  pe
  adc'hwezhazec'h
 • L3.
  adc'hwezhezent
  pe
  adc'hwezhazent
 • D.
  adc'hwezhezed
  pe
  adc'hwezhazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. adc'hwezh U3. adc'hwezhet L1. adc'hwezhomp L2. adc'hwezhit L3. adc'hwezhent D.
 • U1.
 • U2.
  adc'hwezh
 • U3.
  adc'hwezhet
 • L1.
  adc'hwezhomp
 • L2.
  adc'hwezhit
 • L3.
  adc'hwezhent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. n'adc'hwezh ket
 • U3. n'adc'hwezhet ket
 • L1. n'adc'hwezhomp ket
 • L2. n'adc'hwezhit ket
 • L3. n'adc'hwezhent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. n'adc'hwezh ket U3. n'adc'hwezhet ket L1. n'adc'hwezhomp ket L2. n'adc'hwezhit ket L3. n'adc'hwezhent ket D.
^