aluzena

Galleg : demander l'aumône

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Evezhiadenn: verb savet diwar an anv "aluzen" ha dibenn-verb an anv-verb "-a"

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
- - - -
Anv-gwan verb : aluzenet
Stumm ober : bezañ oc'h aluzena
Stumm "en ur" : en ur aluzena

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. aluzenan U2. aluzenez U3. aluzena L1. aluzenomp L2. aluzenit L3. aluzenont D. aluzener
 • U1.
  aluzenan
 • U2.
  aluzenez
 • U3.
  aluzena
 • L1.
  aluzenomp
 • L2.
  aluzenit
 • L3.
  aluzenont
 • D.
  aluzener

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. aluzenen U2. aluzenes U3. aluzene L1. aluzenemp L2. aluzenec'h L3. aluzenent D. aluzened
 • U1.
  aluzenen
 • U2.
  aluzenes
 • U3.
  aluzene
 • L1.
  aluzenemp
 • L2.
  aluzenec'h
 • L3.
  aluzenent
 • D.
  aluzened

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. aluzenis pe aluzenjon U2. aluzenjout U3. aluzenas L1. aluzenjomp L2. aluzenjoc'h L3. aluzenjont D. aluzenjod
 • U1.
  aluzenis
  pe
  aluzenjon
 • U2.
  aluzenjout
 • U3.
  aluzenas
 • L1.
  aluzenjomp
 • L2.
  aluzenjoc'h
 • L3.
  aluzenjont
 • D.
  aluzenjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. aluzenin U2. aluzeni U3. aluzeno pe aluzenay L1. aluzenimp L2. aluzenot pe aluzenoc'h L3. aluzenint D. aluzenor
 • U1.
  aluzenin
 • U2.
  aluzeni
 • U3.
  aluzeno
  pe
  aluzenay
 • L1.
  aluzenimp
 • L2.
  aluzenot
  pe
  aluzenoc'h
 • L3.
  aluzenint
 • D.
  aluzenor
  Amzer da zont U1. aluzenin U2. aluzeni U3. aluzeno L1. aluzenfomp L2. aluzenfet L3. aluzenfont D. aluzenfer
 • U1.
  aluzenin
 • U2.
  aluzeni
 • U3.
  aluzeno
 • L1.
  aluzenfomp
 • L2.
  aluzenfet
 • L3.
  aluzenfont
 • D.
  aluzenfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. aluzenfen U2. aluzenfes U3. aluzenfe L1. aluzenfemp L2. aluzenfec'h L3. aluzenfent D. aluzenfed
 • U1.
  aluzenfen
 • U2.
  aluzenfes
 • U3.
  aluzenfe
 • L1.
  aluzenfemp
 • L2.
  aluzenfec'h
 • L3.
  aluzenfent
 • D.
  aluzenfed
  Gallus U1. aluzenhen U2. aluzenhes U3. aluzenhe L1. aluzenhemp L2. aluzenhec'h L3. aluzenhent D. aluzenhed
 • U1.
  aluzenhen
 • U2.
  aluzenhes
 • U3.
  aluzenhe
 • L1.
  aluzenhemp
 • L2.
  aluzenhec'h
 • L3.
  aluzenhent
 • D.
  aluzenhed
  Gallus U1. aluzenehen pe aluzenahen U2. aluzenehes pe aluzenahes U3. aluzenehe pe aluzenahe L1. aluzenehemp pe aluzenahemp L2. aluzenehec'h pe aluzenahec'h L3. aluzenehent pe aluzenahent D. aluzenehed pe aluzenahed
 • U1.
  aluzenehen
  pe
  aluzenahen
 • U2.
  aluzenehes
  pe
  aluzenahes
 • U3.
  aluzenehe
  pe
  aluzenahe
 • L1.
  aluzenehemp
  pe
  aluzenahemp
 • L2.
  aluzenehec'h
  pe
  aluzenahec'h
 • L3.
  aluzenehent
  pe
  aluzenahent
 • D.
  aluzenehed
  pe
  aluzenahed
  Gallus U1. aluzenhen U2. aluzenhes U3. aluzenhe L1. aluzenhemp L2. aluzenhec'h L3. aluzenhent D. aluzenhed
 • U1.
  aluzenhen
 • U2.
  aluzenhes
 • U3.
  aluzenhe
 • L1.
  aluzenhemp
 • L2.
  aluzenhec'h
 • L3.
  aluzenhent
 • D.
  aluzenhed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. aluzenjen U2. aluzenjes U3. aluzenje L1. aluzenjemp L2. aluzenjec'h L3. aluzenjent D. aluzenjed
 • U1.
  aluzenjen
 • U2.
  aluzenjes
 • U3.
  aluzenje
 • L1.
  aluzenjemp
 • L2.
  aluzenjec'h
 • L3.
  aluzenjent
 • D.
  aluzenjed
  Dic'hallus U1. aluzenzen U2. aluzenzes U3. aluzenze L1. aluzenzemp L2. aluzenzec'h L3. aluzenzent D. aluzenzed
 • U1.
  aluzenzen
 • U2.
  aluzenzes
 • U3.
  aluzenze
 • L1.
  aluzenzemp
 • L2.
  aluzenzec'h
 • L3.
  aluzenzent
 • D.
  aluzenzed
  Dic'hallus U1. aluzenezen pe aluzenazen U2. aluzenezes pe aluzenazes U3. aluzeneze pe aluzenaze L1. aluzenezemp pe aluzenazemp L2. aluzenezec'h pe aluzenazec'h L3. aluzenezent pe aluzenazent D. aluzenezed pe aluzenazed
 • U1.
  aluzenezen
  pe
  aluzenazen
 • U2.
  aluzenezes
  pe
  aluzenazes
 • U3.
  aluzeneze
  pe
  aluzenaze
 • L1.
  aluzenezemp
  pe
  aluzenazemp
 • L2.
  aluzenezec'h
  pe
  aluzenazec'h
 • L3.
  aluzenezent
  pe
  aluzenazent
 • D.
  aluzenezed
  pe
  aluzenazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. aluzena U3. aluzenet L1. aluzenomp L2. aluzenit L3. aluzenent D.
 • U1.
 • U2.
  aluzena
 • U3.
  aluzenet
 • L1.
  aluzenomp
 • L2.
  aluzenit
 • L3.
  aluzenent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. n'aluzena ket
 • U3. n'aluzenet ket
 • L1. n'aluzenomp ket
 • L2. n'aluzenit ket
 • L3. n'aluzenent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. n'aluzena ket U3. n'aluzenet ket L1. n'aluzenomp ket L2. n'aluzenit ket L3. n'aluzenent ket D.
^