balumeta

Galleg : chasser la balaine, pêcher la balaine

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Evezhiadenn: verb savet diwar an anv "balumed" ha dibenn-verb an anv-verb "-a"

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
valumeta palumeta - valumeta
Anv-gwan verb : balumetet
Stumm ober : bezañ o valumeta
Stumm "en ur" : en ur valumeta

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. balumetan U2. balumetez U3. balumeta L1. balumetomp L2. balumetit L3. balumetont D. balumeter
 • U1.
  balumetan
 • U2.
  balumetez
 • U3.
  balumeta
 • L1.
  balumetomp
 • L2.
  balumetit
 • L3.
  balumetont
 • D.
  balumeter

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. balumeten U2. balumetes U3. balumete L1. balumetemp L2. balumetec'h L3. balumetent D. balumeted
 • U1.
  balumeten
 • U2.
  balumetes
 • U3.
  balumete
 • L1.
  balumetemp
 • L2.
  balumetec'h
 • L3.
  balumetent
 • D.
  balumeted

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. balumetis pe balumetjon U2. balumetjout U3. balumetas L1. balumetjomp L2. balumetjoc'h L3. balumetjont D. balumetjod
 • U1.
  balumetis
  pe
  balumetjon
 • U2.
  balumetjout
 • U3.
  balumetas
 • L1.
  balumetjomp
 • L2.
  balumetjoc'h
 • L3.
  balumetjont
 • D.
  balumetjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. balumetin U2. balumeti U3. balumeto pe balumetay L1. balumetimp L2. balumetot pe balumetoc'h L3. balumetint D. balumetor
 • U1.
  balumetin
 • U2.
  balumeti
 • U3.
  balumeto
  pe
  balumetay
 • L1.
  balumetimp
 • L2.
  balumetot
  pe
  balumetoc'h
 • L3.
  balumetint
 • D.
  balumetor
  Amzer da zont U1. balumetin U2. balumeti U3. balumeto L1. balumetfomp L2. balumetfet L3. balumetfont D. balumetfer
 • U1.
  balumetin
 • U2.
  balumeti
 • U3.
  balumeto
 • L1.
  balumetfomp
 • L2.
  balumetfet
 • L3.
  balumetfont
 • D.
  balumetfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. balumetfen U2. balumetfes U3. balumetfe L1. balumetfemp L2. balumetfec'h L3. balumetfent D. balumetfed
 • U1.
  balumetfen
 • U2.
  balumetfes
 • U3.
  balumetfe
 • L1.
  balumetfemp
 • L2.
  balumetfec'h
 • L3.
  balumetfent
 • D.
  balumetfed
  Gallus U1. balumethen U2. balumethes U3. balumethe L1. balumethemp L2. balumethec'h L3. balumethent D. balumethed
 • U1.
  balumethen
 • U2.
  balumethes
 • U3.
  balumethe
 • L1.
  balumethemp
 • L2.
  balumethec'h
 • L3.
  balumethent
 • D.
  balumethed
  Gallus U1. balumetehen pe balumetahen U2. balumetehes pe balumetahes U3. balumetehe pe balumetahe L1. balumetehemp pe balumetahemp L2. balumetehec'h pe balumetahec'h L3. balumetehent pe balumetahent D. balumetehed pe balumetahed
 • U1.
  balumetehen
  pe
  balumetahen
 • U2.
  balumetehes
  pe
  balumetahes
 • U3.
  balumetehe
  pe
  balumetahe
 • L1.
  balumetehemp
  pe
  balumetahemp
 • L2.
  balumetehec'h
  pe
  balumetahec'h
 • L3.
  balumetehent
  pe
  balumetahent
 • D.
  balumetehed
  pe
  balumetahed
  Gallus U1. balumethen U2. balumethes U3. balumethe L1. balumethemp L2. balumethec'h L3. balumethent D. balumethed
 • U1.
  balumethen
 • U2.
  balumethes
 • U3.
  balumethe
 • L1.
  balumethemp
 • L2.
  balumethec'h
 • L3.
  balumethent
 • D.
  balumethed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. balumetjen U2. balumetjes U3. balumetje L1. balumetjemp L2. balumetjec'h L3. balumetjent D. balumetjed
 • U1.
  balumetjen
 • U2.
  balumetjes
 • U3.
  balumetje
 • L1.
  balumetjemp
 • L2.
  balumetjec'h
 • L3.
  balumetjent
 • D.
  balumetjed
  Dic'hallus U1. balumetzen U2. balumetzes U3. balumetze L1. balumetzemp L2. balumetzec'h L3. balumetzent D. balumetzed
 • U1.
  balumetzen
 • U2.
  balumetzes
 • U3.
  balumetze
 • L1.
  balumetzemp
 • L2.
  balumetzec'h
 • L3.
  balumetzent
 • D.
  balumetzed
  Dic'hallus U1. balumetezen pe balumetazen U2. balumetezes pe balumetazes U3. balumeteze pe balumetaze L1. balumetezemp pe balumetazemp L2. balumetezec'h pe balumetazec'h L3. balumetezent pe balumetazent D. balumetezed pe balumetazed
 • U1.
  balumetezen
  pe
  balumetazen
 • U2.
  balumetezes
  pe
  balumetazes
 • U3.
  balumeteze
  pe
  balumetaze
 • L1.
  balumetezemp
  pe
  balumetazemp
 • L2.
  balumetezec'h
  pe
  balumetazec'h
 • L3.
  balumetezent
  pe
  balumetazent
 • D.
  balumetezed
  pe
  balumetazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. balumeta U3. balumetet L1. balumetomp L2. balumetit L3. balumetent D.
 • U1.
 • U2.
  balumeta
 • U3.
  balumetet
 • L1.
  balumetomp
 • L2.
  balumetit
 • L3.
  balumetent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na valumeta ket
 • U3. na valumetet ket
 • L1. na valumetomp ket
 • L2. na valumetit ket
 • L3. na valumetent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na valumeta ket U3. na valumetet ket L1. na valumetomp ket L2. na valumetit ket L3. na valumetent ket D.
^