berziñ

Stummoù all : berziañ, berzañ(Tregerieg ), berz

Galleg : interdire, mettre en garde, recommander, avertir, prohiber

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
verziñ perziñ - verziñ
Anv-gwan verb : berzet
Stumm ober : bezañ o verziñ
Stumm "en ur" : en ur verziñ

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. berzan U2. berzez U3. berz L1. berzomp L2. berzit L3. berzont D. berzer
 • U1.
  berzan
 • U2.
  berzez
 • U3.
  berz
 • L1.
  berzomp
 • L2.
  berzit
 • L3.
  berzont
 • D.
  berzer

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. berzen U2. berzes U3. berze L1. berzemp L2. berzec'h L3. berzent D. berzed
 • U1.
  berzen
 • U2.
  berzes
 • U3.
  berze
 • L1.
  berzemp
 • L2.
  berzec'h
 • L3.
  berzent
 • D.
  berzed

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. berzis pe berzjon U2. berzjout U3. berzas L1. berzjomp L2. berzjoc'h L3. berzjont D. berzjod
 • U1.
  berzis
  pe
  berzjon
 • U2.
  berzjout
 • U3.
  berzas
 • L1.
  berzjomp
 • L2.
  berzjoc'h
 • L3.
  berzjont
 • D.
  berzjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. berzin U2. berzi U3. berzo L1. berzimp L2. berzot pe berzoc'h L3. berzint D. berzor
 • U1.
  berzin
 • U2.
  berzi
 • U3.
  berzo
 • L1.
  berzimp
 • L2.
  berzot
  pe
  berzoc'h
 • L3.
  berzint
 • D.
  berzor

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. berzfen U2. berzfes U3. berzfe L1. berzfemp L2. berzfec'h L3. berzfent D. berzfed
 • U1.
  berzfen
 • U2.
  berzfes
 • U3.
  berzfe
 • L1.
  berzfemp
 • L2.
  berzfec'h
 • L3.
  berzfent
 • D.
  berzfed
  Gallus U1. berzhen U2. berzhes U3. berzhe L1. berzhemp L2. berzhec'h L3. berzhent D. berzhed
 • U1.
  berzhen
 • U2.
  berzhes
 • U3.
  berzhe
 • L1.
  berzhemp
 • L2.
  berzhec'h
 • L3.
  berzhent
 • D.
  berzhed
  Gallus U1. berzehen pe berzahen U2. berzehes pe berzahes U3. berzehe pe berzahe L1. berzehemp pe berzahemp L2. berzehec'h pe berzahec'h L3. berzehent pe berzahent D. berzehed pe berzahed
 • U1.
  berzehen
  pe
  berzahen
 • U2.
  berzehes
  pe
  berzahes
 • U3.
  berzehe
  pe
  berzahe
 • L1.
  berzehemp
  pe
  berzahemp
 • L2.
  berzehec'h
  pe
  berzahec'h
 • L3.
  berzehent
  pe
  berzahent
 • D.
  berzehed
  pe
  berzahed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. berzjen U2. berzjes U3. berzje L1. berzjemp L2. berzjec'h L3. berzjent D. berzjed
 • U1.
  berzjen
 • U2.
  berzjes
 • U3.
  berzje
 • L1.
  berzjemp
 • L2.
  berzjec'h
 • L3.
  berzjent
 • D.
  berzjed
  Dic'hallus U1. berzzen U2. berzzes U3. berzze L1. berzzemp L2. berzzec'h L3. berzzent D. berzzed
 • U1.
  berzzen
 • U2.
  berzzes
 • U3.
  berzze
 • L1.
  berzzemp
 • L2.
  berzzec'h
 • L3.
  berzzent
 • D.
  berzzed
  Dic'hallus U1. berzezen pe berzazen U2. berzezes pe berzazes U3. berzeze pe berzaze L1. berzezemp pe berzazemp L2. berzezec'h pe berzazec'h L3. berzezent pe berzazent D. berzezed pe berzazed
 • U1.
  berzezen
  pe
  berzazen
 • U2.
  berzezes
  pe
  berzazes
 • U3.
  berzeze
  pe
  berzaze
 • L1.
  berzezemp
  pe
  berzazemp
 • L2.
  berzezec'h
  pe
  berzazec'h
 • L3.
  berzezent
  pe
  berzazent
 • D.
  berzezed
  pe
  berzazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. berz U3. berzet L1. berzomp L2. berzit L3. berzent D.
 • U1.
 • U2.
  berz
 • U3.
  berzet
 • L1.
  berzomp
 • L2.
  berzit
 • L3.
  berzent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na verz ket
 • U3. na verzet ket
 • L1. na verzomp ket
 • L2. na verzit ket
 • L3. na verzent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na verz ket U3. na verzet ket L1. na verzomp ket L2. na verzit ket L3. na verzent ket D.
^