c'hoantaat

Galleg : convoiter, désirer, souhaiter, vouloir, désirer sexuellement (spécial.)

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Evezhiadenn: verb savet diwar an anv "c'hoant" ha dibenn-verb an anv-verb "-aat"

Danevellañ ur fazi
Anv-gwan verb : c'hoantaet
Stumm ober : bezañ o c'hoantaat
Stumm "en ur" : en ur c'hoantaat

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. c'hoantaan U2. c'hoantaez U3. c'hoanta L1. c'hoantaomp L2. c'hoantait L3. c'hoantaont D. c'hoantaer
 • U1.
  c'hoantaan
 • U2.
  c'hoantaez
 • U3.
  c'hoanta
 • L1.
  c'hoantaomp
 • L2.
  c'hoantait
 • L3.
  c'hoantaont
 • D.
  c'hoantaer

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. c'hoantaen U2. c'hoantaes U3. c'hoantae L1. c'hoantaemp L2. c'hoantaec'h L3. c'hoantaent D. c'hoantaed
 • U1.
  c'hoantaen
 • U2.
  c'hoantaes
 • U3.
  c'hoantae
 • L1.
  c'hoantaemp
 • L2.
  c'hoantaec'h
 • L3.
  c'hoantaent
 • D.
  c'hoantaed

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. c'hoantais U2. c'hoantajout U3. c'hoantaas L1. c'hoantajomp L2. c'hoantajoc'h L3. c'hoantajont D. c'hoantajod
 • U1.
  c'hoantais
 • U2.
  c'hoantajout
 • U3.
  c'hoantaas
 • L1.
  c'hoantajomp
 • L2.
  c'hoantajoc'h
 • L3.
  c'hoantajont
 • D.
  c'hoantajod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. c'hoantain U2. c'hoantai U3. c'hoantao pe c'hoantay L1. c'hoantaimp L2. c'hoantaot pe c'hoantaoc'h L3. c'hoantaint D. c'hoantaor
 • U1.
  c'hoantain
 • U2.
  c'hoantai
 • U3.
  c'hoantao
  pe
  c'hoantay
 • L1.
  c'hoantaimp
 • L2.
  c'hoantaot
  pe
  c'hoantaoc'h
 • L3.
  c'hoantaint
 • D.
  c'hoantaor
  Amzer da zont U1. c'hoantain U2. c'hoantai U3. c'hoantao pe c'hoantay L1. c'hoantafomp L2. c'hoantafet L3. c'hoantafont D. c'hoantafer
 • U1.
  c'hoantain
 • U2.
  c'hoantai
 • U3.
  c'hoantao
  pe
  c'hoantay
 • L1.
  c'hoantafomp
 • L2.
  c'hoantafet
 • L3.
  c'hoantafont
 • D.
  c'hoantafer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. c'hoantafen U2. c'hoantafes U3. c'hoantafe L1. c'hoantafemp L2. c'hoantafec'h L3. c'hoantafent D. c'hoantafed
 • U1.
  c'hoantafen
 • U2.
  c'hoantafes
 • U3.
  c'hoantafe
 • L1.
  c'hoantafemp
 • L2.
  c'hoantafec'h
 • L3.
  c'hoantafent
 • D.
  c'hoantafed
  Gallus U1. c'hoantahen U2. c'hoantahes U3. c'hoantahe L1. c'hoantahemp L2. c'hoantahec'h L3. c'hoantahent D. c'hoantahed
 • U1.
  c'hoantahen
 • U2.
  c'hoantahes
 • U3.
  c'hoantahe
 • L1.
  c'hoantahemp
 • L2.
  c'hoantahec'h
 • L3.
  c'hoantahent
 • D.
  c'hoantahed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. c'hoantajen U2. c'hoantajes U3. c'hoantaje L1. c'hoantajemp L2. c'hoantajec'h L3. c'hoantajent D. c'hoantajed
 • U1.
  c'hoantajen
 • U2.
  c'hoantajes
 • U3.
  c'hoantaje
 • L1.
  c'hoantajemp
 • L2.
  c'hoantajec'h
 • L3.
  c'hoantajent
 • D.
  c'hoantajed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. c'hoanta U3. c'hoantaet L1. c'hoantaomp L2. c'hoantait L3. c'hoantaent D.
 • U1.
 • U2.
  c'hoanta
 • U3.
  c'hoantaet
 • L1.
  c'hoantaomp
 • L2.
  c'hoantait
 • L3.
  c'hoantaent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na c'hoanta ket
 • U3. na c'hoantaet ket
 • L1. na c'hoantaomp ket
 • L2. na c'hoantait ket
 • L3. na c'hoantaent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na c'hoanta ket U3. na c'hoantaet ket L1. na c'hoantaomp ket L2. na c'hoantait ket L3. na c'hoantaent ket D.