c'hwitañ

Galleg : mourir, (s') éffondrer, ceder sous un poids, cesser, manquer, faillir, flancher (cœur), falloir, échouer

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Kemmadurioù
Dre vlotaat Dre galetaat Dre c'hwezhañ Kemmesket
- - - -
Anv-gwan verb : c'hwitet
Stumm ober : bezañ o c'hwitañ
Stumm "en ur" : en ur c'hwitañ

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. c'hwitan U2. c'hwitez U3. c'hwit L1. c'hwitomp L2. c'hwitit L3. c'hwitont D. c'hwiter
 • U1.
  c'hwitan
 • U2.
  c'hwitez
 • U3.
  c'hwit
 • L1.
  c'hwitomp
 • L2.
  c'hwitit
 • L3.
  c'hwitont
 • D.
  c'hwiter

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. c'hwiten U2. c'hwites U3. c'hwite L1. c'hwitemp L2. c'hwitec'h L3. c'hwitent D. c'hwited
 • U1.
  c'hwiten
 • U2.
  c'hwites
 • U3.
  c'hwite
 • L1.
  c'hwitemp
 • L2.
  c'hwitec'h
 • L3.
  c'hwitent
 • D.
  c'hwited

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. c'hwitis pe c'hwitjon U2. c'hwitjout U3. c'hwitas L1. c'hwitjomp L2. c'hwitjoc'h L3. c'hwitjont D. c'hwitjod
 • U1.
  c'hwitis
  pe
  c'hwitjon
 • U2.
  c'hwitjout
 • U3.
  c'hwitas
 • L1.
  c'hwitjomp
 • L2.
  c'hwitjoc'h
 • L3.
  c'hwitjont
 • D.
  c'hwitjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. c'hwitin U2. c'hwiti U3. c'hwito L1. c'hwitimp L2. c'hwitot pe c'hwitoc'h L3. c'hwitint D. c'hwitor
 • U1.
  c'hwitin
 • U2.
  c'hwiti
 • U3.
  c'hwito
 • L1.
  c'hwitimp
 • L2.
  c'hwitot
  pe
  c'hwitoc'h
 • L3.
  c'hwitint
 • D.
  c'hwitor
  Amzer da zont U1. c'hwitin U2. c'hwiti U3. c'hwito L1. c'hwitfomp L2. c'hwitfet L3. c'hwitfont D. c'hwitfer
 • U1.
  c'hwitin
 • U2.
  c'hwiti
 • U3.
  c'hwito
 • L1.
  c'hwitfomp
 • L2.
  c'hwitfet
 • L3.
  c'hwitfont
 • D.
  c'hwitfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. c'hwitfen U2. c'hwitfes U3. c'hwitfe L1. c'hwitfemp L2. c'hwitfec'h L3. c'hwitfent D. c'hwitfed
 • U1.
  c'hwitfen
 • U2.
  c'hwitfes
 • U3.
  c'hwitfe
 • L1.
  c'hwitfemp
 • L2.
  c'hwitfec'h
 • L3.
  c'hwitfent
 • D.
  c'hwitfed
  Gallus U1. c'hwithen U2. c'hwithes U3. c'hwithe L1. c'hwithemp L2. c'hwithec'h L3. c'hwithent D. c'hwithed
 • U1.
  c'hwithen
 • U2.
  c'hwithes
 • U3.
  c'hwithe
 • L1.
  c'hwithemp
 • L2.
  c'hwithec'h
 • L3.
  c'hwithent
 • D.
  c'hwithed
  Gallus U1. c'hwitehen pe c'hwitahen U2. c'hwitehes pe c'hwitahes U3. c'hwitehe pe c'hwitahe L1. c'hwitehemp pe c'hwitahemp L2. c'hwitehec'h pe c'hwitahec'h L3. c'hwitehent pe c'hwitahent D. c'hwitehed pe c'hwitahed
 • U1.
  c'hwitehen
  pe
  c'hwitahen
 • U2.
  c'hwitehes
  pe
  c'hwitahes
 • U3.
  c'hwitehe
  pe
  c'hwitahe
 • L1.
  c'hwitehemp
  pe
  c'hwitahemp
 • L2.
  c'hwitehec'h
  pe
  c'hwitahec'h
 • L3.
  c'hwitehent
  pe
  c'hwitahent
 • D.
  c'hwitehed
  pe
  c'hwitahed
  Gallus U1. c'hwithen U2. c'hwithes U3. c'hwithe L1. c'hwithemp L2. c'hwithec'h L3. c'hwithent D. c'hwithed
 • U1.
  c'hwithen
 • U2.
  c'hwithes
 • U3.
  c'hwithe
 • L1.
  c'hwithemp
 • L2.
  c'hwithec'h
 • L3.
  c'hwithent
 • D.
  c'hwithed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. c'hwitjen U2. c'hwitjes U3. c'hwitje L1. c'hwitjemp L2. c'hwitjec'h L3. c'hwitjent D. c'hwitjed
 • U1.
  c'hwitjen
 • U2.
  c'hwitjes
 • U3.
  c'hwitje
 • L1.
  c'hwitjemp
 • L2.
  c'hwitjec'h
 • L3.
  c'hwitjent
 • D.
  c'hwitjed
  Dic'hallus U1. c'hwitzen U2. c'hwitzes U3. c'hwitze L1. c'hwitzemp L2. c'hwitzec'h L3. c'hwitzent D. c'hwitzed
 • U1.
  c'hwitzen
 • U2.
  c'hwitzes
 • U3.
  c'hwitze
 • L1.
  c'hwitzemp
 • L2.
  c'hwitzec'h
 • L3.
  c'hwitzent
 • D.
  c'hwitzed
  Dic'hallus U1. c'hwitezen pe c'hwitazen U2. c'hwitezes pe c'hwitazes U3. c'hwiteze pe c'hwitaze L1. c'hwitezemp pe c'hwitazemp L2. c'hwitezec'h pe c'hwitazec'h L3. c'hwitezent pe c'hwitazent D. c'hwitezed pe c'hwitazed
 • U1.
  c'hwitezen
  pe
  c'hwitazen
 • U2.
  c'hwitezes
  pe
  c'hwitazes
 • U3.
  c'hwiteze
  pe
  c'hwitaze
 • L1.
  c'hwitezemp
  pe
  c'hwitazemp
 • L2.
  c'hwitezec'h
  pe
  c'hwitazec'h
 • L3.
  c'hwitezent
  pe
  c'hwitazent
 • D.
  c'hwitezed
  pe
  c'hwitazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. c'hwit U3. c'hwitet L1. c'hwitomp L2. c'hwitit L3. c'hwitent D.
 • U1.
 • U2.
  c'hwit
 • U3.
  c'hwitet
 • L1.
  c'hwitomp
 • L2.
  c'hwitit
 • L3.
  c'hwitent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na c'hwit ket
 • U3. na c'hwitet ket
 • L1. na c'hwitomp ket
 • L2. na c'hwitit ket
 • L3. na c'hwitent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na c'hwit ket U3. na c'hwitet ket L1. na c'hwitomp ket L2. na c'hwitit ket L3. na c'hwitent ket D.
^