dañsal

Stummoù all : dañsañ , dañsiñ

Galleg : danser

⯆ Muioc'h a yezhoù (1)

Danevellañ ur fazi
Anv-gwan verb : dañset
Stumm ober : bezañ o tañsal
Stumm "en ur" : en ur zañsal

Doare-diskleriañ

Amzer a-vremañ

  Amzer a-vremañ U1. dañsan U2. dañsez U3. dañs L1. dañsomp L2. dañsit L3. dañsont D. dañser
 • U1.
  dañsan
 • U2.
  dañsez
 • U3.
  dañs
 • L1.
  dañsomp
 • L2.
  dañsit
 • L3.
  dañsont
 • D.
  dañser

Amzer dremenet ledan

  Amzer dremenet ledan U1. dañsen U2. dañses U3. dañse L1. dañsemp L2. dañsec'h L3. dañsent D. dañsed
 • U1.
  dañsen
 • U2.
  dañses
 • U3.
  dañse
 • L1.
  dañsemp
 • L2.
  dañsec'h
 • L3.
  dañsent
 • D.
  dañsed

Amzer dremenet strizh

  Amzer dremenet strizh U1. dañsis pe dañsjon U2. dañsjout U3. dañsas L1. dañsjomp L2. dañsjoc'h L3. dañsjont D. dañsjod
 • U1.
  dañsis
  pe
  dañsjon
 • U2.
  dañsjout
 • U3.
  dañsas
 • L1.
  dañsjomp
 • L2.
  dañsjoc'h
 • L3.
  dañsjont
 • D.
  dañsjod

Amzer da zont

  Amzer da zont U1. dañsin U2. dañsi U3. dañso L1. dañsimp L2. dañsot pe dañsoc'h L3. dañsint D. dañsor
 • U1.
  dañsin
 • U2.
  dañsi
 • U3.
  dañso
 • L1.
  dañsimp
 • L2.
  dañsot
  pe
  dañsoc'h
 • L3.
  dañsint
 • D.
  dañsor
  Amzer da zont U1. dañsin U2. dañsi U3. dañso L1. dañsfomp L2. dañsfet L3. dañsfont D. dañsfer
 • U1.
  dañsin
 • U2.
  dañsi
 • U3.
  dañso
 • L1.
  dañsfomp
 • L2.
  dañsfet
 • L3.
  dañsfont
 • D.
  dañsfer

Doare-divizout

Gallus

  Gallus U1. dañsfen U2. dañsfes U3. dañsfe L1. dañsfemp L2. dañsfec'h L3. dañsfent D. dañsfed
 • U1.
  dañsfen
 • U2.
  dañsfes
 • U3.
  dañsfe
 • L1.
  dañsfemp
 • L2.
  dañsfec'h
 • L3.
  dañsfent
 • D.
  dañsfed
  Gallus U1. dañshen U2. dañshes U3. dañshe L1. dañshemp L2. dañshec'h L3. dañshent D. dañshed
 • U1.
  dañshen
 • U2.
  dañshes
 • U3.
  dañshe
 • L1.
  dañshemp
 • L2.
  dañshec'h
 • L3.
  dañshent
 • D.
  dañshed
  Gallus U1. dañsehen pe dañsahen U2. dañsehes pe dañsahes U3. dañsehe pe dañsahe L1. dañsehemp pe dañsahemp L2. dañsehec'h pe dañsahec'h L3. dañsehent pe dañsahent D. dañsehed pe dañsahed
 • U1.
  dañsehen
  pe
  dañsahen
 • U2.
  dañsehes
  pe
  dañsahes
 • U3.
  dañsehe
  pe
  dañsahe
 • L1.
  dañsehemp
  pe
  dañsahemp
 • L2.
  dañsehec'h
  pe
  dañsahec'h
 • L3.
  dañsehent
  pe
  dañsahent
 • D.
  dañsehed
  pe
  dañsahed
  Gallus U1. dañshen U2. dañshes U3. dañshe L1. dañshemp L2. dañshec'h L3. dañshent D. dañshed
 • U1.
  dañshen
 • U2.
  dañshes
 • U3.
  dañshe
 • L1.
  dañshemp
 • L2.
  dañshec'h
 • L3.
  dañshent
 • D.
  dañshed

Dic'hallus

  Dic'hallus U1. dañsjen U2. dañsjes U3. dañsje L1. dañsjemp L2. dañsjec'h L3. dañsjent D. dañsjed
 • U1.
  dañsjen
 • U2.
  dañsjes
 • U3.
  dañsje
 • L1.
  dañsjemp
 • L2.
  dañsjec'h
 • L3.
  dañsjent
 • D.
  dañsjed
  Dic'hallus U1. dañszen U2. dañszes U3. dañsze L1. dañszemp L2. dañszec'h L3. dañszent D. dañszed
 • U1.
  dañszen
 • U2.
  dañszes
 • U3.
  dañsze
 • L1.
  dañszemp
 • L2.
  dañszec'h
 • L3.
  dañszent
 • D.
  dañszed
  Dic'hallus U1. dañsezen pe dañsazen U2. dañsezes pe dañsazes U3. dañseze pe dañsaze L1. dañsezemp pe dañsazemp L2. dañsezec'h pe dañsazec'h L3. dañsezent pe dañsazent D. dañsezed pe dañsazed
 • U1.
  dañsezen
  pe
  dañsazen
 • U2.
  dañsezes
  pe
  dañsazes
 • U3.
  dañseze
  pe
  dañsaze
 • L1.
  dañsezemp
  pe
  dañsazemp
 • L2.
  dañsezec'h
  pe
  dañsazec'h
 • L3.
  dañsezent
  pe
  dañsazent
 • D.
  dañsezed
  pe
  dañsazed

Doare-gourc'hemenn

Stumm kadarnaat

  Stumm kadarnaat U1. U2. dañs U3. dañset L1. dañsomp L2. dañsit L3. dañsent D.
 • U1.
 • U2.
  dañs
 • U3.
  dañset
 • L1.
  dañsomp
 • L2.
  dañsit
 • L3.
  dañsent
 • D.

Stumm nac'hañ gourc'hemenn

 • U1.
 • U2. na zañs ket
 • U3. na zañset ket
 • L1. na zañsomp ket
 • L2. na zañsit ket
 • L3. na zañsent ket
 • D.Stumm nac'hañ gourc'hemenn U1. U2. na zañs ket U3. na zañset ket L1. na zañsomp ket L2. na zañsit ket L3. na zañsent ket D.