aoniñ

English : to frighten

⯆ More languages (1)

Report an error
Mutations
Soft Hard Spirant Mixed
- - - -
Past participle : aonet
Action form : bezañ oc'h aoniñ
"en ur" form : en ur aoniñ

Indicative

Present

  Present S1. aonan S2. aonez S3. aon P1. aonomp P2. aonit P3. aonont I. aoner
 • S1.
  aonan
 • S2.
  aonez
 • S3.
  aon
 • P1.
  aonomp
 • P2.
  aonit
 • P3.
  aonont
 • I.
  aoner

Imperfect

  Imperfect S1. aonen S2. aones S3. aone P1. aonemp P2. aonec'h P3. aonent I. aoned
 • S1.
  aonen
 • S2.
  aones
 • S3.
  aone
 • P1.
  aonemp
 • P2.
  aonec'h
 • P3.
  aonent
 • I.
  aoned

Definite past (simple past)

  Definite past (simple past) S1. aonis pe aonjon S2. aonjout S3. aonas P1. aonjomp P2. aonjoc'h P3. aonjont I. aonjod
 • S1.
  aonis
  pe
  aonjon
 • S2.
  aonjout
 • S3.
  aonas
 • P1.
  aonjomp
 • P2.
  aonjoc'h
 • P3.
  aonjont
 • I.
  aonjod

Future

  Future S1. aonin S2. aoni S3. aono P1. aonimp P2. aonot pe aonoc'h P3. aonint I. aonor
 • S1.
  aonin
 • S2.
  aoni
 • S3.
  aono
 • P1.
  aonimp
 • P2.
  aonot
  pe
  aonoc'h
 • P3.
  aonint
 • I.
  aonor
  Future S1. aonin S2. aoni S3. aono P1. aonfomp P2. aonfet P3. aonfont I. aonfer
 • S1.
  aonin
 • S2.
  aoni
 • S3.
  aono
 • P1.
  aonfomp
 • P2.
  aonfet
 • P3.
  aonfont
 • I.
  aonfer

Conditional

Potential conditional (present)

  Potential conditional (present) S1. aonfen S2. aonfes S3. aonfe P1. aonfemp P2. aonfec'h P3. aonfent I. aonfed
 • S1.
  aonfen
 • S2.
  aonfes
 • S3.
  aonfe
 • P1.
  aonfemp
 • P2.
  aonfec'h
 • P3.
  aonfent
 • I.
  aonfed
  Potential conditional (present) S1. aonhen S2. aonhes S3. aonhe P1. aonhemp P2. aonhec'h P3. aonhent I. aonhed
 • S1.
  aonhen
 • S2.
  aonhes
 • S3.
  aonhe
 • P1.
  aonhemp
 • P2.
  aonhec'h
 • P3.
  aonhent
 • I.
  aonhed
  Potential conditional (present) S1. aonehen pe aonahen S2. aonehes pe aonahes S3. aonehe pe aonahe P1. aonehemp pe aonahemp P2. aonehec'h pe aonahec'h P3. aonehent pe aonahent I. aonehed pe aonahed
 • S1.
  aonehen
  pe
  aonahen
 • S2.
  aonehes
  pe
  aonahes
 • S3.
  aonehe
  pe
  aonahe
 • P1.
  aonehemp
  pe
  aonahemp
 • P2.
  aonehec'h
  pe
  aonahec'h
 • P3.
  aonehent
  pe
  aonahent
 • I.
  aonehed
  pe
  aonahed
  Potential conditional (present) S1. aonhen S2. aonhes S3. aonhe P1. aonhemp P2. aonhec'h P3. aonhent I. aonhed
 • S1.
  aonhen
 • S2.
  aonhes
 • S3.
  aonhe
 • P1.
  aonhemp
 • P2.
  aonhec'h
 • P3.
  aonhent
 • I.
  aonhed

Unreal conditional (past)

  Unreal conditional (past) S1. aonjen S2. aonjes S3. aonje P1. aonjemp P2. aonjec'h P3. aonjent I. aonjed
 • S1.
  aonjen
 • S2.
  aonjes
 • S3.
  aonje
 • P1.
  aonjemp
 • P2.
  aonjec'h
 • P3.
  aonjent
 • I.
  aonjed
  Unreal conditional (past) S1. aonzen S2. aonzes S3. aonze P1. aonzemp P2. aonzec'h P3. aonzent I. aonzed
 • S1.
  aonzen
 • S2.
  aonzes
 • S3.
  aonze
 • P1.
  aonzemp
 • P2.
  aonzec'h
 • P3.
  aonzent
 • I.
  aonzed
  Unreal conditional (past) S1. aonezen pe aonazen S2. aonezes pe aonazes S3. aoneze pe aonaze P1. aonezemp pe aonazemp P2. aonezec'h pe aonazec'h P3. aonezent pe aonazent I. aonezed pe aonazed
 • S1.
  aonezen
  pe
  aonazen
 • S2.
  aonezes
  pe
  aonazes
 • S3.
  aoneze
  pe
  aonaze
 • P1.
  aonezemp
  pe
  aonazemp
 • P2.
  aonezec'h
  pe
  aonazec'h
 • P3.
  aonezent
  pe
  aonazent
 • I.
  aonezed
  pe
  aonazed

Imperative

Imperative (affirmative)

  Imperative (affirmative) S1. S2. aon S3. aonet P1. aonomp P2. aonit P3. aonent I.
 • S1.
 • S2.
  aon
 • S3.
  aonet
 • P1.
  aonomp
 • P2.
  aonit
 • P3.
  aonent
 • I.

Imperative (negative)

 • S1.
 • S2. n'aon ket
 • S3. n'aonet ket
 • P1. n'aonomp ket
 • P2. n'aonit ket
 • P3. n'aonent ket
 • I.Imperative (negative) S1. S2. n'aon ket S3. n'aonet ket P1. n'aonomp ket P2. n'aonit ket P3. n'aonent ket I.
^