dizeeunañ

English : to damage

⯆ More languages (1)

Report an error
Past participle : dizeeunet
Action form : bezañ o tizeeunañ
"en ur" form : en ur zizeeunañ

Indicative

Present

  Present S1. dizeeunan S2. dizeeunez S3. dizeeun P1. dizeeunomp P2. dizeeunit P3. dizeeunont I. dizeeuner
 • S1.
  dizeeunan
 • S2.
  dizeeunez
 • S3.
  dizeeun
 • P1.
  dizeeunomp
 • P2.
  dizeeunit
 • P3.
  dizeeunont
 • I.
  dizeeuner

Imperfect

  Imperfect S1. dizeeunen S2. dizeeunes S3. dizeeune P1. dizeeunemp P2. dizeeunec'h P3. dizeeunent I. dizeeuned
 • S1.
  dizeeunen
 • S2.
  dizeeunes
 • S3.
  dizeeune
 • P1.
  dizeeunemp
 • P2.
  dizeeunec'h
 • P3.
  dizeeunent
 • I.
  dizeeuned

Definite past (simple past)

  Definite past (simple past) S1. dizeeunis pe dizeeunjon S2. dizeeunjout S3. dizeeunas P1. dizeeunjomp P2. dizeeunjoc'h P3. dizeeunjont I. dizeeunjod
 • S1.
  dizeeunis
  pe
  dizeeunjon
 • S2.
  dizeeunjout
 • S3.
  dizeeunas
 • P1.
  dizeeunjomp
 • P2.
  dizeeunjoc'h
 • P3.
  dizeeunjont
 • I.
  dizeeunjod

Future

  Future S1. dizeeunin S2. dizeeuni S3. dizeeuno P1. dizeeunimp P2. dizeeunot pe dizeeunoc'h P3. dizeeunint I. dizeeunor
 • S1.
  dizeeunin
 • S2.
  dizeeuni
 • S3.
  dizeeuno
 • P1.
  dizeeunimp
 • P2.
  dizeeunot
  pe
  dizeeunoc'h
 • P3.
  dizeeunint
 • I.
  dizeeunor
  Future S1. dizeeunin S2. dizeeuni S3. dizeeuno P1. dizeeunfomp P2. dizeeunfet P3. dizeeunfont I. dizeeunfer
 • S1.
  dizeeunin
 • S2.
  dizeeuni
 • S3.
  dizeeuno
 • P1.
  dizeeunfomp
 • P2.
  dizeeunfet
 • P3.
  dizeeunfont
 • I.
  dizeeunfer

Conditional

Potential conditional (present)

  Potential conditional (present) S1. dizeeunfen S2. dizeeunfes S3. dizeeunfe P1. dizeeunfemp P2. dizeeunfec'h P3. dizeeunfent I. dizeeunfed
 • S1.
  dizeeunfen
 • S2.
  dizeeunfes
 • S3.
  dizeeunfe
 • P1.
  dizeeunfemp
 • P2.
  dizeeunfec'h
 • P3.
  dizeeunfent
 • I.
  dizeeunfed
  Potential conditional (present) S1. dizeeunhen S2. dizeeunhes S3. dizeeunhe P1. dizeeunhemp P2. dizeeunhec'h P3. dizeeunhent I. dizeeunhed
 • S1.
  dizeeunhen
 • S2.
  dizeeunhes
 • S3.
  dizeeunhe
 • P1.
  dizeeunhemp
 • P2.
  dizeeunhec'h
 • P3.
  dizeeunhent
 • I.
  dizeeunhed
  Potential conditional (present) S1. dizeeunehen pe dizeeunahen S2. dizeeunehes pe dizeeunahes S3. dizeeunehe pe dizeeunahe P1. dizeeunehemp pe dizeeunahemp P2. dizeeunehec'h pe dizeeunahec'h P3. dizeeunehent pe dizeeunahent I. dizeeunehed pe dizeeunahed
 • S1.
  dizeeunehen
  pe
  dizeeunahen
 • S2.
  dizeeunehes
  pe
  dizeeunahes
 • S3.
  dizeeunehe
  pe
  dizeeunahe
 • P1.
  dizeeunehemp
  pe
  dizeeunahemp
 • P2.
  dizeeunehec'h
  pe
  dizeeunahec'h
 • P3.
  dizeeunehent
  pe
  dizeeunahent
 • I.
  dizeeunehed
  pe
  dizeeunahed
  Potential conditional (present) S1. dizeeunhen S2. dizeeunhes S3. dizeeunhe P1. dizeeunhemp P2. dizeeunhec'h P3. dizeeunhent I. dizeeunhed
 • S1.
  dizeeunhen
 • S2.
  dizeeunhes
 • S3.
  dizeeunhe
 • P1.
  dizeeunhemp
 • P2.
  dizeeunhec'h
 • P3.
  dizeeunhent
 • I.
  dizeeunhed

Unreal conditional (past)

  Unreal conditional (past) S1. dizeeunjen S2. dizeeunjes S3. dizeeunje P1. dizeeunjemp P2. dizeeunjec'h P3. dizeeunjent I. dizeeunjed
 • S1.
  dizeeunjen
 • S2.
  dizeeunjes
 • S3.
  dizeeunje
 • P1.
  dizeeunjemp
 • P2.
  dizeeunjec'h
 • P3.
  dizeeunjent
 • I.
  dizeeunjed
  Unreal conditional (past) S1. dizeeunzen S2. dizeeunzes S3. dizeeunze P1. dizeeunzemp P2. dizeeunzec'h P3. dizeeunzent I. dizeeunzed
 • S1.
  dizeeunzen
 • S2.
  dizeeunzes
 • S3.
  dizeeunze
 • P1.
  dizeeunzemp
 • P2.
  dizeeunzec'h
 • P3.
  dizeeunzent
 • I.
  dizeeunzed
  Unreal conditional (past) S1. dizeeunezen pe dizeeunazen S2. dizeeunezes pe dizeeunazes S3. dizeeuneze pe dizeeunaze P1. dizeeunezemp pe dizeeunazemp P2. dizeeunezec'h pe dizeeunazec'h P3. dizeeunezent pe dizeeunazent I. dizeeunezed pe dizeeunazed
 • S1.
  dizeeunezen
  pe
  dizeeunazen
 • S2.
  dizeeunezes
  pe
  dizeeunazes
 • S3.
  dizeeuneze
  pe
  dizeeunaze
 • P1.
  dizeeunezemp
  pe
  dizeeunazemp
 • P2.
  dizeeunezec'h
  pe
  dizeeunazec'h
 • P3.
  dizeeunezent
  pe
  dizeeunazent
 • I.
  dizeeunezed
  pe
  dizeeunazed

Imperative

Imperative (affirmative)

  Imperative (affirmative) S1. S2. dizeeun S3. dizeeunet P1. dizeeunomp P2. dizeeunit P3. dizeeunent I.
 • S1.
 • S2.
  dizeeun
 • S3.
  dizeeunet
 • P1.
  dizeeunomp
 • P2.
  dizeeunit
 • P3.
  dizeeunent
 • I.

Imperative (negative)

 • S1.
 • S2. na zizeeun ket
 • S3. na zizeeunet ket
 • P1. na zizeeunomp ket
 • P2. na zizeeunit ket
 • P3. na zizeeunent ket
 • I.Imperative (negative) S1. S2. na zizeeun ket S3. na zizeeunet ket P1. na zizeeunomp ket P2. na zizeeunit ket P3. na zizeeunent ket I.