kampiñ

Other forms : kampañ

English : to camp, to go camping

⯆ More languages (1)

Report an error
Mutations
Soft Hard Spirant Mixed
gampiñ - c'hampiñ -
Past participle : kampet
Action form : bezañ o kampiñ
"en ur" form : en ur gampiñ

Indicative

Present

  Present S1. kampan S2. kampez S3. kamp P1. kampomp P2. kampit P3. kampont I. kamper
 • S1.
  kampan
 • S2.
  kampez
 • S3.
  kamp
 • P1.
  kampomp
 • P2.
  kampit
 • P3.
  kampont
 • I.
  kamper

Imperfect

  Imperfect S1. kampen S2. kampes S3. kampe P1. kampemp P2. kampec'h P3. kampent I. kamped
 • S1.
  kampen
 • S2.
  kampes
 • S3.
  kampe
 • P1.
  kampemp
 • P2.
  kampec'h
 • P3.
  kampent
 • I.
  kamped

Definite past (simple past)

  Definite past (simple past) S1. kampis pe kampjon S2. kampjout S3. kampas P1. kampjomp P2. kampjoc'h P3. kampjont I. kampjod
 • S1.
  kampis
  pe
  kampjon
 • S2.
  kampjout
 • S3.
  kampas
 • P1.
  kampjomp
 • P2.
  kampjoc'h
 • P3.
  kampjont
 • I.
  kampjod

Future

  Future S1. kampin S2. kampi S3. kampo P1. kampimp P2. kampot pe kampoc'h P3. kampint I. kampor
 • S1.
  kampin
 • S2.
  kampi
 • S3.
  kampo
 • P1.
  kampimp
 • P2.
  kampot
  pe
  kampoc'h
 • P3.
  kampint
 • I.
  kampor
  Future S1. kampin S2. kampi S3. kampo P1. kampfomp P2. kampfet P3. kampfont I. kampfer
 • S1.
  kampin
 • S2.
  kampi
 • S3.
  kampo
 • P1.
  kampfomp
 • P2.
  kampfet
 • P3.
  kampfont
 • I.
  kampfer

Conditional

Potential conditional (present)

  Potential conditional (present) S1. kampfen S2. kampfes S3. kampfe P1. kampfemp P2. kampfec'h P3. kampfent I. kampfed
 • S1.
  kampfen
 • S2.
  kampfes
 • S3.
  kampfe
 • P1.
  kampfemp
 • P2.
  kampfec'h
 • P3.
  kampfent
 • I.
  kampfed
  Potential conditional (present) S1. kamphen S2. kamphes S3. kamphe P1. kamphemp P2. kamphec'h P3. kamphent I. kamphed
 • S1.
  kamphen
 • S2.
  kamphes
 • S3.
  kamphe
 • P1.
  kamphemp
 • P2.
  kamphec'h
 • P3.
  kamphent
 • I.
  kamphed
  Potential conditional (present) S1. kampehen pe kampahen S2. kampehes pe kampahes S3. kampehe pe kampahe P1. kampehemp pe kampahemp P2. kampehec'h pe kampahec'h P3. kampehent pe kampahent I. kampehed pe kampahed
 • S1.
  kampehen
  pe
  kampahen
 • S2.
  kampehes
  pe
  kampahes
 • S3.
  kampehe
  pe
  kampahe
 • P1.
  kampehemp
  pe
  kampahemp
 • P2.
  kampehec'h
  pe
  kampahec'h
 • P3.
  kampehent
  pe
  kampahent
 • I.
  kampehed
  pe
  kampahed
  Potential conditional (present) S1. kamphen S2. kamphes S3. kamphe P1. kamphemp P2. kamphec'h P3. kamphent I. kamphed
 • S1.
  kamphen
 • S2.
  kamphes
 • S3.
  kamphe
 • P1.
  kamphemp
 • P2.
  kamphec'h
 • P3.
  kamphent
 • I.
  kamphed

Unreal conditional (past)

  Unreal conditional (past) S1. kampjen S2. kampjes S3. kampje P1. kampjemp P2. kampjec'h P3. kampjent I. kampjed
 • S1.
  kampjen
 • S2.
  kampjes
 • S3.
  kampje
 • P1.
  kampjemp
 • P2.
  kampjec'h
 • P3.
  kampjent
 • I.
  kampjed
  Unreal conditional (past) S1. kampzen S2. kampzes S3. kampze P1. kampzemp P2. kampzec'h P3. kampzent I. kampzed
 • S1.
  kampzen
 • S2.
  kampzes
 • S3.
  kampze
 • P1.
  kampzemp
 • P2.
  kampzec'h
 • P3.
  kampzent
 • I.
  kampzed
  Unreal conditional (past) S1. kampezen pe kampazen S2. kampezes pe kampazes S3. kampeze pe kampaze P1. kampezemp pe kampazemp P2. kampezec'h pe kampazec'h P3. kampezent pe kampazent I. kampezed pe kampazed
 • S1.
  kampezen
  pe
  kampazen
 • S2.
  kampezes
  pe
  kampazes
 • S3.
  kampeze
  pe
  kampaze
 • P1.
  kampezemp
  pe
  kampazemp
 • P2.
  kampezec'h
  pe
  kampazec'h
 • P3.
  kampezent
  pe
  kampazent
 • I.
  kampezed
  pe
  kampazed

Imperative

Imperative (affirmative)

  Imperative (affirmative) S1. S2. kamp S3. kampet P1. kampomp P2. kampit P3. kampent I.
 • S1.
 • S2.
  kamp
 • S3.
  kampet
 • P1.
  kampomp
 • P2.
  kampit
 • P3.
  kampent
 • I.

Imperative (negative)

 • S1.
 • S2. na gamp ket
 • S3. na gampet ket
 • P1. na gampomp ket
 • P2. na gampit ket
 • P3. na gampent ket
 • I.Imperative (negative) S1. S2. na gamp ket S3. na gampet ket P1. na gampomp ket P2. na gampit ket P3. na gampent ket I.
^