kerc'ha

English : to distribute oat to (a horse, ...) to oat

⯆ More languages (1)

Report an error
Mutations
Soft Hard Spirant Mixed
gerc'ha - c'herc'ha -
Past participle : kerc'het
Action form : bezañ o kerc'ha
"en ur" form : en ur gerc'ha

Indicative

Present

  Present S1. kerc'han S2. kerc'hez S3. kerc'h P1. kerc'homp P2. kerc'hit P3. kerc'hont I. kerc'her
 • S1.
  kerc'han
 • S2.
  kerc'hez
 • S3.
  kerc'h
 • P1.
  kerc'homp
 • P2.
  kerc'hit
 • P3.
  kerc'hont
 • I.
  kerc'her

Imperfect

  Imperfect S1. kerc'hen S2. kerc'hes S3. kerc'he P1. kerc'hemp P2. kerc'hec'h P3. kerc'hent I. kerc'hed
 • S1.
  kerc'hen
 • S2.
  kerc'hes
 • S3.
  kerc'he
 • P1.
  kerc'hemp
 • P2.
  kerc'hec'h
 • P3.
  kerc'hent
 • I.
  kerc'hed

Definite past (simple past)

  Definite past (simple past) S1. kerc'his pe kerc'hjon S2. kerc'hjout S3. kerc'has P1. kerc'hjomp P2. kerc'hjoc'h P3. kerc'hjont I. kerc'hjod
 • S1.
  kerc'his
  pe
  kerc'hjon
 • S2.
  kerc'hjout
 • S3.
  kerc'has
 • P1.
  kerc'hjomp
 • P2.
  kerc'hjoc'h
 • P3.
  kerc'hjont
 • I.
  kerc'hjod

Future

  Future S1. kerc'hin S2. kerc'hi S3. kerc'ho pe kerc'hay P1. kerc'himp P2. kerc'hot pe kerc'hoc'h P3. kerc'hint I. kerc'hor
 • S1.
  kerc'hin
 • S2.
  kerc'hi
 • S3.
  kerc'ho
  pe
  kerc'hay
 • P1.
  kerc'himp
 • P2.
  kerc'hot
  pe
  kerc'hoc'h
 • P3.
  kerc'hint
 • I.
  kerc'hor
  Future S1. kerc'hin S2. kerc'hi S3. kerc'ho P1. kerc'hfomp P2. kerc'hfet P3. kerc'hfont I. kerc'hfer
 • S1.
  kerc'hin
 • S2.
  kerc'hi
 • S3.
  kerc'ho
 • P1.
  kerc'hfomp
 • P2.
  kerc'hfet
 • P3.
  kerc'hfont
 • I.
  kerc'hfer

Conditional

Potential conditional (present)

  Potential conditional (present) S1. kerc'hfen S2. kerc'hfes S3. kerc'hfe P1. kerc'hfemp P2. kerc'hfec'h P3. kerc'hfent I. kerc'hfed
 • S1.
  kerc'hfen
 • S2.
  kerc'hfes
 • S3.
  kerc'hfe
 • P1.
  kerc'hfemp
 • P2.
  kerc'hfec'h
 • P3.
  kerc'hfent
 • I.
  kerc'hfed
  Potential conditional (present) S1. kerc'hhen S2. kerc'hhes S3. kerc'hhe P1. kerc'hhemp P2. kerc'hhec'h P3. kerc'hhent I. kerc'hhed
 • S1.
  kerc'hhen
 • S2.
  kerc'hhes
 • S3.
  kerc'hhe
 • P1.
  kerc'hhemp
 • P2.
  kerc'hhec'h
 • P3.
  kerc'hhent
 • I.
  kerc'hhed
  Potential conditional (present) S1. kerc'hehen pe kerc'hahen S2. kerc'hehes pe kerc'hahes S3. kerc'hehe pe kerc'hahe P1. kerc'hehemp pe kerc'hahemp P2. kerc'hehec'h pe kerc'hahec'h P3. kerc'hehent pe kerc'hahent I. kerc'hehed pe kerc'hahed
 • S1.
  kerc'hehen
  pe
  kerc'hahen
 • S2.
  kerc'hehes
  pe
  kerc'hahes
 • S3.
  kerc'hehe
  pe
  kerc'hahe
 • P1.
  kerc'hehemp
  pe
  kerc'hahemp
 • P2.
  kerc'hehec'h
  pe
  kerc'hahec'h
 • P3.
  kerc'hehent
  pe
  kerc'hahent
 • I.
  kerc'hehed
  pe
  kerc'hahed
  Potential conditional (present) S1. kerc'hhen S2. kerc'hhes S3. kerc'hhe P1. kerc'hhemp P2. kerc'hhec'h P3. kerc'hhent I. kerc'hhed
 • S1.
  kerc'hhen
 • S2.
  kerc'hhes
 • S3.
  kerc'hhe
 • P1.
  kerc'hhemp
 • P2.
  kerc'hhec'h
 • P3.
  kerc'hhent
 • I.
  kerc'hhed

Unreal conditional (past)

  Unreal conditional (past) S1. kerc'hjen S2. kerc'hjes S3. kerc'hje P1. kerc'hjemp P2. kerc'hjec'h P3. kerc'hjent I. kerc'hjed
 • S1.
  kerc'hjen
 • S2.
  kerc'hjes
 • S3.
  kerc'hje
 • P1.
  kerc'hjemp
 • P2.
  kerc'hjec'h
 • P3.
  kerc'hjent
 • I.
  kerc'hjed
  Unreal conditional (past) S1. kerc'hzen S2. kerc'hzes S3. kerc'hze P1. kerc'hzemp P2. kerc'hzec'h P3. kerc'hzent I. kerc'hzed
 • S1.
  kerc'hzen
 • S2.
  kerc'hzes
 • S3.
  kerc'hze
 • P1.
  kerc'hzemp
 • P2.
  kerc'hzec'h
 • P3.
  kerc'hzent
 • I.
  kerc'hzed
  Unreal conditional (past) S1. kerc'hezen pe kerc'hazen S2. kerc'hezes pe kerc'hazes S3. kerc'heze pe kerc'haze P1. kerc'hezemp pe kerc'hazemp P2. kerc'hezec'h pe kerc'hazec'h P3. kerc'hezent pe kerc'hazent I. kerc'hezed pe kerc'hazed
 • S1.
  kerc'hezen
  pe
  kerc'hazen
 • S2.
  kerc'hezes
  pe
  kerc'hazes
 • S3.
  kerc'heze
  pe
  kerc'haze
 • P1.
  kerc'hezemp
  pe
  kerc'hazemp
 • P2.
  kerc'hezec'h
  pe
  kerc'hazec'h
 • P3.
  kerc'hezent
  pe
  kerc'hazent
 • I.
  kerc'hezed
  pe
  kerc'hazed

Imperative

Imperative (affirmative)

  Imperative (affirmative) S1. S2. kerc'ha S3. kerc'het P1. kerc'homp P2. kerc'hit P3. kerc'hent I.
 • S1.
 • S2.
  kerc'ha
 • S3.
  kerc'het
 • P1.
  kerc'homp
 • P2.
  kerc'hit
 • P3.
  kerc'hent
 • I.

Imperative (negative)

 • S1.
 • S2. na gerc'ha ket
 • S3. na gerc'het ket
 • P1. na gerc'homp ket
 • P2. na gerc'hit ket
 • P3. na gerc'hent ket
 • I.Imperative (negative) S1. S2. na gerc'ha ket S3. na gerc'het ket P1. na gerc'homp ket P2. na gerc'hit ket P3. na gerc'hent ket I.
^